+174 123 456 789 Wednesday - May 23, 2018

Wskazówki dla oszczędzających na depozytach bankowych


Depozyty bankowe to jeden z wyróżniających się największą popularnością rodzajów ulokowania swojej gotówki. Jak można je przedstawić? Są to środki, jakie interesant powierza bankowi na konkretny lub nieoznaczony czas. Zawarta umowa obliguje bank do płacenia klientowi – we właściwym terminie – odsetek czy zainwestowanej sumy powiększonej o odsetki. Odsetki liczone są wedle stałej bądź zmiennej stopy procentowej i z reguły są tym znaczniejsze im dłuższy jest czas trwania depozytu. Wartości zależą od rodzaju zawartej umowy.bank w Polsce

Do trzech odróżniających się największą popularnością typów depozytów bankowych należą konta osobiste, oszczędnościowe i lokaty terminowe. Przed wybraniem jednego z nich trzeba bliżej się z nimi zaznajomić i znać newralgiczne zasady.

Co wobec tego klient musi wiedzieć, jeżeli interesują go konta osobiste? To rachunek przeznaczony dla osób fizycznych. Nazbierane kwoty są dowolnie dysponowane przez petenta. Może on bez trudności robić przelewy, realizować własne zlecenia bądź używać kart płatniczych. Pieniądze są bezpiecznie zainwestowane. Aczkolwiek posiadanie konta osobistego ma też swoje ujemne strony. Trzeba liczyć się z brakiem lub bardzo nieznaczną wysokością oprocentowania, dodatkowymi kosztami – np. za zarządzanie kontem czy wykonywanie przelewów jak także koniecznością zapoznania się z nowoczesną technologią. Z licznych funkcji możemy korzystać na stronie, co może być niełatwe dla osób starszych.

Jeśli chodzi o konta oszczędnościowe, to pierwszorzędna metoda na dowolne wpłacanie i wypłacanie środków przy równoczesnej sposobności oszczędzania dzięki opłacalnemu oprocentowaniu. Nie trzeba obawiać się zaprzepaszczenia odsetek wyciągając potrzebne kwoty. Czasami nawet do kont oszczędnościowych otrzymuje się karty płatnicze. Jednak realizowanie operacji kosztuje, zazwyczaj więcej niż na koncie osobistym, co jest w stanie praktycznie pozbawiać zysków.

Zaś lokaty terminowe posiadają zwykle pokaźne i stabilne oprocentowanie. Pozwalają na osiągnięcie znacznych zysków. Jednak przedterminowe zerwanie umowy to groźba utraty zgromadzonych odsetek.

Należy dokładnie rozważyć wybór odpowiedniego depozytu bankowego. Każda metoda lokowania pieniędzy ma swoje wady i zalety.