+174 123 456 789 Tuesday - Apr 24, 2018

W czym konto oszczędnościowe jest lepsze od lokaty?


Zarówno lokata bankowa, jak i konto oszczędnościowe służą do lokowania nadwyżek finansowych. Oba produkty mają wiele zalet i tylko od indywidualnej sytuacji konsumenta i od jego oczekiwań zależy, z którego produktu skorzysta. Obie formy oszczędzania zasługują na uwagę, ale w związku z tym, że różnią się pod pewnymi względami, nie dla każdego są przewidziane. Zalety lokaty kuszą, ale wobec korzyści, jakie daje konto oszczędnościowe też nie można przejść obojętnie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z obu produktów jednocześnie, ale jest to najczęściej nierealne. Lokata bankowa i konto oszczędnościowe uzupełniają się wzajemnie. To czego nie ma jeden produkt, posiada drugi. Żeby móc zdecydować się na konkretną formę oszczędzania należy gruntownie przeanalizować wszystkie wady i zalety każdej z nich.

Zalety i wady lokowania środków na lokacie bankowej

Lokata jest jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o oszczędzanie pieniędzy. Ogromną jej zaletą jest to, że nie trzeba posiadać dużej wiedzy finansowej, by móc z tego produktu skorzystać. Nie trzeba też monitorować sytuacji rynkowej, by wiedzieć, jak pieniądze są wypracowywane i czy zmiany na rynku finansowym mają wpływ na wartość lokaty. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim lokaty ze stałym oprocentowaniem.

Zaletą lokaty bankowej jest też niewielki kapitał, jaki trzeba mieć, żeby lokatę w ogóle otworzyć. Nadmienić jednak trzeba, że kapitał, jakim trzeba dysponować zależy od banku. Niektóre placówki wymagają minimalnej kwoty nawet 10.000 złotych, co sprawia, że produkt ten nie jest dostępny dla każdego.

Dla wielu konsumentów najistotniejszą zaletą jest to, że z góry wiedzą, ile na tym produkcie zarobią. W sytuacji lokaty ze stałym oprocentowaniem jest to ściśle określony zysk, więc nie ma możliwości, żeby klient był niemiło zaskoczony po zakończeniu trwania okresu lokaty.

Oprócz zalet, są i wady a do największych należy zamrożenie kapitału na czas trwania lokaty. Do pieniędzy nie ma dostępu, a jeżeli klient zdecyduje się na zdeponowanie środków, to może liczyć się z karą umowną za zerwanie lokaty, bądź w najlepszym wypadku za wcześniejsze podjęcie pieniędzy, bank nie wypłaci wypracowanych odsetek. Jest to kolejna wada tego bardzo popularnego produktu.

Istotną wadą produktu jest również to, że do raz ulokowanego kapitału nie można dopłacać kolejnych nadwyżek finansowych. Lokata przewiduje określoną kwotę ulokowaną na określony czas i nie ma możliwości dokonywania wpłat do wpłaconych wcześniej pieniędzy kolejnych.

W związku z tym, że lokata bankowa jest bezpieczną formą lokowania oszczędności, to niestety nie przynosi ogromnych zysków. Jeśli ktoś marzy o tym, by pieniądze wypracowywały wysokie i konkretne zyski, to trzeba zastanowić się nad inną formą inwestowania.

Zalety i wady lokowania środków na koncie oszczędnościowym

Konto oszczędnościowe jest kolejnym ciekawym sposobem lokowania pieniędzy i podobnie, jak lokata- jednym z bezpieczniejszych form oszczędzania. Do największych zalet rachunku oszczędnościowego należy to, że nie ma potrzeby zamrażania środków finansowych. Wpłat i wypłat można dokonywać, kiedy jest taka potrzeba. Środki finansowe, które zostają na rachunku podlegają oprocentowaniu i odsetki wypłacane są regularnie najczęściej na koniec miesiąca.

Ograniczeniem na lokacie jest to, że do raz ulokowanej kwoty nie można dopłacać kolejnych. W przypadku konta oszczędnościowego nie ma tego typu ograniczeń. Wpłat można dokonywać wielokrotnie i nie ma ograniczeń co do ich wysokości.

W związku z tym, że na rachunek oszczędnościowy można wpłacać dowolne kwoty, to jest to produkt dostępny dla każdego. Lokata zazwyczaj wymaga minimalnych wpłat, od 500 do 1000 zł najczęściej. Konto oszczędnościowe jest wolne od tego typu warunków, więc mowa jest tu o kolejnej zalecie.

Kolejną zaletą konta oszczędnościowego jest to, że jego oprocentowanie jest zbliżone, lub nawet przewyższa w niektórych przypadkach oprocentowanie lokaty bankowej i w zasadzie za sprawą tego, wielu konsumentów wybiera taką formę oszczędzania.

Mówiąc o wadach rachunków oszczędnościowych, to najistotniejszą jest przede wszystkim to, że na takim produkcie niewiele można zarobić. Niewiele, bo bezpiecznie. Logiczne jest, że duże korzyści przynosi ryzykowne inwestowanie. Nie każdy jednak ryzykować lubi, więc w odpowiedzi na zapotrzebowanie bezpiecznych produktów powstały lokaty i najlepsze konta oszczędnościowe 2014. Oszczędza się dzięki nim bezpiecznie, ale z mniejszymi zyskami. Coś za coś.

Istotną wadą jest również ograniczenie, jakie wypływa z takich działań, jak przelewy, bądź wypłaty z rachunku oszczędnościowego. Pierwszy przelew w miesiącu jest zazwyczaj darmowy, a za następne banki pobierają prowizję. Może się więc okazać, że za kilka takich operacji w miesiącu zapłaci się kwotę, która skonsumuje wypracowane odsetki. Działa to na niekorzyść klienta i wlicza się to jako wadę, ale z drugiej strony patrząc, można to potraktować, jako zaletę. Konto oszczędnościowe ma służyć oszczędzaniu, więc jeśli już deponuje się na nim środki, to trzeba zachować zdrowy rozsądek w dysponowaniu nimi.

Przed wyborem pomiędzy lokatami a kontami oszczędnościowymi – opłaca się sprawdzić ranking lokat. Lokata ma swoje ograniczenia, które znacząco wpływają na to, że konsument jest jednak skłonny wybrać inny produkt bankowy. Odpowiedzią na te ograniczenia stały się konta oszczędnościowe, które spokojnie można uznać za alternatywę dla lokat. Jest to produkt bardziej elastyczny i co ważne – dostępny dla każdego. Omówione wyżej wady i zalety tej formy oszczędzania w jasny sposób obrazują, że konto oszczędnościowe niejednokrotnie jest lepszym rozwiązaniem, niż lokata.