+174 123 456 789 Friday - Jun 22, 2018

Różnorodność lokat bankowych


Polacy są narodem, który coraz chętniej oszczędza pieniądze. Mamy już ponad pół miliarda złotych odłożonych na kontach bankowych i lokatach, dodatkowych ponad sto miliardów w Otwartych Funduszach Emerytalnych, również po grubo ponad sto miliardów w Funduszach Inwestycyjnych oraz akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednak to zdecydowanie największą popularnością cieszą się lokaty bankowe, które pozwalają nam na bezpieczne i stabilne pomnażanie naszych oszczędności. Ponieważ na rynku finansowym różnych lokat jest całe mnóstwo, to warto poznać oferowane przez banki produkty – niektóre z nich różnią się bowiem dość znacząco od siebie.

Lokata terminowa – jest najważniejszym produktem oszczędnościowym. Jest to tak naprawdę umowa zawierana na określony czas, w ramach której przekazujemy na rzecz banku nasze pieniądze. Bank może nimi swobodnie rozporządzać, ale tylko przez wskazany w umowie czas. W zamian za to, my, jako właściciele pieniędzy, jesteśmy wynagradzani odsetkami. Zazwyczaj są one znane już w momencie podpisywania umowy lokaty bankowej.

Lokaty a’vista – są lokatami inaczej nazywanymi „na żądanie”. Dzięki temu ich konstrukcja jest mocno zbliżona do rachunków oszczędnościowych. Lokaty na żądanie mogą być zerwane w dowolnym momencie, bez utraty już naliczonych odsetek. Jednak ze względu na swój charakter, często oprocentowanie lokat październik 2014 jest o wiele niższe niż w przypadku zwykłej lokaty bankowej.

Lokaty walutowe – rynek finansowy w naszym kraju to nie tylko złotówki. Wiele osób zarabia pieniądze w funtach, euro czy nawet koronach norweskich. Nie zawsze wymiana obcych walut na złotówki od razu się opłaca, czasem warto przetrzymać te pieniądze na lokacie. W ten właśnie sposób możemy skorzystać z lokaty walutowej, która daje nam jednocześnie bezpieczeństwo przechowania naszych walut obcych, a jednocześnie możemy liczyć na niewielkie zyski.

Lokata rentierska – jeszcze innym rozwiązaniem oferowanym przez banki są lokaty rentierskie. Oferowane są one najczęściej dla bogatych osób, które chcą zdeponować w banku znaczące oszczędności. Zazwyczaj oprocentowanie jest nieco wyższe niż standardowe, a odsetki wypłacane od takiej lokaty osoby oszczędzające otrzymują na konto raz na jakiś czas – co miesiąc, kwartał lub rok.

Lokaty progresywne – to często oferowany obecnie produkt bankowy. Lokata progresywna dzielona jest zawsze na kilka okresów, w których oprocentowanie jest różne. Na początku jest ono najniższe i rośnie z czasem, by w ostatnim okresie osiągnąć maksimum. Zerwanie lokaty przed terminem jej zapadalności oznacza zazwyczaj, że możemy otrzymać jedynie naliczone do tej pory odsetki.

Lokaty regresywne – są przeciwieństwem lokaty progresywnej. W ich założeniach klienci kuszeni są wysokim oprocentowaniem na początku trwania lokaty. Może być ono nawet kilka procent wyższe niż w przypadku konkurencji. Jednak w kolejnych okresach oprocentowanie to spada i jest często niższe, niż rynkowe. Lokaty regresywne oferowane są zazwyczaj na dłuższy okres, często 2 lub więcej lat.