+174 123 456 789 Sunday - Jun 24, 2018

Lokaty bankowe – kryteria wyboru oferty


Lokaty bankowe stanowią jedną z najpopularniejszych form gromadzenia oszczędności w Polsce i bardzo często wrzucane są do jednego worka. Okazuje się jednak, że lokaty można podzielić ze względu na bardzo wiele kryteriów, do których należą chociażby: czas trwania, odnawialność, wysokość oraz zmienność oprocentowania. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę zakładając jakąkolwiek lokatę, gdyż mogą one mieć znaczący wpływ na ostateczną kwotę uzyskanych odsetek.lokaty bankowe

Czas trwania lokaty

Aktualnie na rynku znaleźć możemy lokaty o bardzo różnych parametrach pod względem długości czasu ich trwania. Do najpopularniejszych należą te kilkumiesięczne, jednak bez problemu znaleźć można też takie, które kończą się po miesiącu, lub też trwają nawet dwa lata. Często bywa tak, że im dłuższy czas trwania, tym wyższe oprocentowanie lokaty – jednak trzeba liczyć się z tym, że w przypadku odstąpienia od umowy depozytu tracimy wszystkie odsetki. Przed wybraniem czasu trwania warto zatem przemyśleć, czy aby na pewno nie będziemy potrzebować zdeponowanych pieniędzy.

Odnawialność

Odnawialność lokat jest parametrem, który zależy od typu umowy zawartej z bankiem, lecz zdecydowana większość instytucji częściej proponuje lokaty odnawialne niż nieodnawialne. Wiąże się to ściśle z okresem trwania lokaty – po jego zakończeniu lokaty odnawialne zostają przedłużone, w przypadku nieodnawialnych pieniądze wracają najczęściej na powiązane z nimi konto osobiste. Lokaty odnawialne to najczęściej produkty krótkoterminowe.

Wysokość oprocentowania

Ten parametr może się różnić w przypadku każdej pojedynczej lokaty – można to sprawdzić znajdując ranking oprocentowania lokat, jednakże zazwyczaj większość lokat dostępnych w danym momencie oferuje podobne oprocentowanie. Oczywiście im wyższe, tym lepsze, dlatego niektóre instytucje starają się kusić nowych klientów wyższym oprocentowaniem, stawiając w zamian różne warunki – otwarcie płatnego konta rozliczeniowego, długi okres trwania lokaty, wysoka kwota minimalna czy też inne tego typu usługi. Przed założeniem lokaty warto zatem upewnić się co do wszystkich warunków, nie tylko oprocentowania.

Zmienność oprocentowania

Zmienność oprocentowania to parametr, który oznacza, że w przypadku oprocentowania stałego bank przemnoży nasz kapitał przez dany procent co miesiąc (lub inny okres rozliczeniowy), zaś oprocentowanie zmienne znaczy, iż kwota wypłaconych odsetek może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych – zarówno na naszą korzyść, jak też i niekorzyść, pojawia się zatem pewne ryzyko, które oszacować można oceniając stabilność danej gospodarki w określonym czasie oraz możliwość wzrostu stóp procentowych.