+174 123 456 789 Wednesday - May 23, 2018

Lokata bankowa jako inwestycja finansowa?


O inwestowaniu słyszał zapewne każdy z nas. Polega ono na angażowaniu danych zasobów – czy to materialnych, czy niematerialnych – w procesie, który ma na celu je pomnożyć. Oczywiście najczęściej mówi się o inwestycjach kapitałowych, ale inwestować możemy w wiele „rzeczy”, w tym, w nas samych, w nasze wykształcenie czy chociażby w związki. W tym miejscu skupimy się jednak przede wszystkim na inwestycjach finansowych.

Lokaty, jako rodzaj inwestycji

Jeśli mowa o inwestycjach finansowych należy uwzględnić między innymi różnego rodzaju inwestycje w papiery wartościowe, akcje, ale także w inne aktywa finansowe. W tym przypadku rodzajem inwestycji jest także przekazanie pieniędzy w depozyt w ramach lokaty. Są to produkty bankowe, które pozwalają na osiągnięcie w danym okresie objętym umową zysku w postaci odsetek.

To, jak duży będzie to zysk zależy przede wszystkim od oprocentowania. Oprocentowanie lokat, które porównasz sprawdzając – ranking lokat bankowych maj 2015 jest zazwyczaj stałe, dzięki czemu już na wstępie podpisywania umowy wiemy ile ostatecznie zarobimy. Jest to więc inwestowanie bez ryzyka. Taki rodzaj inwestycji ceni sobie bardzo dużo osób, ponieważ daje całkowitą pewność i gwarancję, które w przypadku finansów odgrywają kluczową rolę.

Inwestycje – cechy wspólne

Oczywiście inwestycje mogą być różne, jednak łączą je pewne cech wspólne, które stanowią o istocie inwestycji. Po pierwsze, ważny jest przedmiot inwestycji, który, tak jak już wspomniano, może być zarówno materialny, jak i niematerialny. Przykładem materialnego przedmiotu inwestycji mogą być na przykład kamienie szlachetne lub cenne dzieła sztuki, zaś niematerialnym przedmiotem inwestycji może być wykształcenie.

Kolejną kwestią jest czas realizacji inwestycji. Na przykład, w przypadku wspomnianych lokat, można inwestować pieniądze na kila lub kilkanaście miesięcy. Najlepsze lokaty można przy tym indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Inne ważne cechy inwestycji to oczywiście także ponoszone nakłady oraz wspomniane już ryzyko, które nierzadko jest podstawą tego, czy klient zechce, czy nie zechce zainwestować.