+174 123 456 789 Wednesday - May 23, 2018

Kiedy opłaca się oszczędzać na lokacie?


Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jest to spowodowane różnorodnością ofert bankowych oraz indywidualnymi potrzebami danych palcówek bankowych.

Dobra koniunktura

W sytuacji, gdy jest dobra koniunktura wiele osób uważa, że opłaca się oszczędzać na wysoko oprocentowanych lokatach bankowych. Oczywiście banki zachęcają do zakładania lokat bankowych na różne sposoby. Konkurują ze sobą wysokością oprocentowania oraz poziomem minimalnej kwoty depozytu. Najlepsza lokata we wrześniu 2015 to taka, która ma nie tylko wysoki procent prowizji od złożonych pieniędzy ale i cechuje się korzystnymi innymi warunkami. Dobrze jest, by lokata nie wymagała otworzenia konta osobistego oraz nie wiązała się z dodatkowymi opłatami shutterstock_158866097w przypadku zerwania umowy depozytowej przed terminem jej zapadalności. Przy dobrej koniunkturze banki oferują wysokie oprocentowanie lokat. Banki próbują wszelkimi sposobami pozyskać pieniądze na udzielanie kredytów. Jednak wysoki poziom stóp procentowych pociąga za sobą wysokie koszty związane z zaciąganiem kredytów. A to z kolei sprawia, że ludzie znacznie rzadziej biorą kredyty. Banki nie muszą więc usilnie zwiększać swoich zasobów pieniężnych. Zatem oprocentowanie lokat nie zawsze musi kształtować się na oczekiwanym, wysokim poziomie.

Kryzys gospodarczy

Wiele osób sądzi, że nie warto inwestować w dobie kryzysu w lokaty bankowe. Wielokrotnie się okazuje, że są w błędzie. Niskie stopy procentowe zachęcają do zawierania kredytów bankowych a to wymusza na bankach nieustanne powiększanie swoich środków pieniężnych. Aby je pozyskać konkurują z innymi instytucjami bankowymi dosyć wysokimi oprocentowaniami lokat. Ponadto tworzą dodatkowe atrakcyjne warunki związane z założeniem lokaty. Często rezygnują z otwierania przy okazji kont osobistych. Są w stanie zaproponować krótkie okresy zapadalności lokaty. Jest to szczególnie ważne, gdy przewidywane są w niedługim czasie zwyżki stóp procentowych. Częste kapitalizacje wkładu są kolejnym atrakcyjnym aspektem, który klienci biorą pod uwagę przy porównywaniu ofert.

Warto zatem śledzić propozycje bankowe niezależne od sytuacji w gospodarce. Nie jest przesądzone, że wyższe oprocentowania pojawią się przy dobrej koniunkturze. A niekorzystne warunki zakładania lokat będą w dobie kryzysu. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danej placówki bankowej. Interesujące oferty lokat mogą pojawić się w każdym czasie. Trzeba zatem dobrze śledzić rynek bankowy i dokonywać porównań. Najlepiej jest przeglądać aktualne rankingi lokat.