+174 123 456 789 Wednesday - May 23, 2018

Jak naprawdę zarobić na lokacie?


Lokaty bankowe to forma pomnożenia oszczędności, która polega na tym, że pewną ilość środków deponujemy w banku, zaś po upływie terminu określonego umową, odzyskujemy je z powrotem wraz z naliczonymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli lokata jest odnawialna, możemy powtórzyć operację raz jeszcze – choć niekiedy na zmienionych warunkach – i uzyskać ponowny przyrost finansów, w ramach którego kwota wyjściowa jest już większa o naliczony procent.najlepsze konta

Z samego założenia na tym właśnie produkcie bankowym zarabiamy zawsze – oprocentowanie lokat jest gwarantowane. Zdecydowanie lepiej wybrać oszczędzanie za pomocą banku niż trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Tyle, że w niektórych okolicznościach zyskamy więcej, w innych – mniej. Zależy to od kilku czynników.

Pierwszym, jest wyjściowa kwota, którą dysponujemy. Jeżeli posiadamy znaczną ilość pieniędzy, to ich wzrost będzie odpowiednio większy niż w sytuacji, w której nasze środki są relatywnie niewielkie – wtedy nawet wysokie oprocentowanie przyniesie nam raczej symboliczną korzyść. Nawet w tej ostatniej sytuacji warto sprawdzić jednak, co proponuje nam dostępny online ranking lokat bankowych 2014. Ostatecznie kilkaset złotych, które możemy zarobić w ciągu roku – dwóch także nie chodzi piechotą.

Porównanie lokat przyda nam się nie tylko do tego, by sprawdzić, które oferty proponują nam najwyższe oprocentowanie. Z rankingu dowiedzieć się można także czegoś na temat dodatkowych warunków. Najlepsze lokaty to również te, które nie wymagają od nas dodatkowych kosztów – oznacza to, że oferując je, bank nie wymaga od nas na przykład jednoczesnego założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wiążącego się z pewnymi opłatami. Uwagę zwrócić warto także na sposób naliczania odsetek. Kapitalizacja, czyli „dopisywanie” odsetek do kwoty lokaty na ogół odbywa się pod koniec jej trwania. Na rynku istnieją jednak także takie produkty, które wartość procentową naliczają co miesiąc albo raz na kwartał. Jest to korzystniejszy sposób kapitalizacji, choć powszechnie spotykany rzadziej.