+174 123 456 789 Sunday - Jun 24, 2018

Co to są depozyty bankowe?


Polish Zloty Banknotes Currency And Magnifying Glass

Depozyty bankowe to jeden z najpowszechniejszych sposobów zainwestowania swoich oszczędności. Czym się cechują? Są to środki, jakie petent daje bankowi na konkretny albo niesprecyzowany okres. Podpisana umowa zmusza bank do wypłacenia klientowi – w określonym terminie – odsetek czy zainwestowanej sumy powiększonej o odsetki. Odsetki liczone są wedle stałej bądź zmiennej stopy procentowej i najczęściej są tym wyższe im dłuższy jest okres trwania depozytu. Wartości są zależne od rodzaju danej umowy.shutterstock_98277620

Do tych odznaczających się największą popularnością typów depozytów bankowych należą konta osobiste, oszczędnościowe i lokaty terminowe. Przed wybraniem jednego z nich warto dowiedzieć się o nich fundamentalnych szczegółów.
Co w takim razie klient powinien wiedzieć, jeśli interesują go konta osobiste? To rachunek przeznaczony dla osób fizycznych. Nagromadzone sumy są swobodnie dysponowane przez petenta. Może on bez ograniczeń dokonywać przelewów, realizować potrzebne zlecenia albo posługiwać się kartami płatniczymi. Pieniądze są bezpiecznie ulokowane. Mimo to posiadanie konta osobistego ma także swoje ujemne strony. Należy liczyć się z brakiem albo bardzo nieznaczną wysokością stopy procentowej, dodatkowymi opłatami – m.in. za kierowanie kontem czy robienie przelewów jak także potrzebą zapoznania się z najnowszą technologią. Z większości opcji możemy korzystać przez Internet, co może być niewygodne dla osób starszych.

Jeżeli chodzi o konta oszczędnościowe, to znakomity sposób na dowolne wpłacanie i wypłacanie gotówki przy równoczesnej możliwości oszczędzania dzięki korzystnemu oprocentowaniu. Z pieniędzy można korzystać bez obawy straty wypracowanych dotychczas odsetek. Czasem nawet do kont oszczędnościowych dostaje się karty płatnicze. Lecz realizowanie operacji kosztuje, z reguły więcej niż na koncie osobistym, co może w zasadzie niwelować zyski.
Z kolei lokaty terminowe posiadają z reguły pokaźne i stabilne oprocentowanie. Pozwalają na osiągnięcie sporych zysków. Lecz wcześniejsze zerwanie umowy to groźba utraty uzbieranych odsetek.
Trzeba szczegółowo przeanalizować wybór dobrego depozytu bankowego. Każdy sposób lokowania gotówki ma swoje słabe i mocne strony.