+174 123 456 789 Wednesday - May 23, 2018

Co ma największy wpływ na zysk z lokat bankowych?


Różne lokaty o takim samym oprocentowaniu mogą przynieść bardzo różne zyski. Jak to możliwe? Co decydujemy o tym, że zyski mogą się różnić? Często wybierając konkretny typ lokaty, nie zdajemy sobie sprawy z faktu, co właściwie decyduje o konkretnych zyskach z lokat.oprocentowanie lokat

Zyski z lokaty bankowej są uzależnione od kilku dość istotnych z punktu widzenia inwestora parametrów. O czym mowa? Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę wspomnianej kwestii.

Najważniejsze parametry określające zysk z lokat

Oprocentowanie lokat to najważniejszy ze wszystkich parametrów zyskowności lokat. Dla wielu osób jest tak ważny, że nie znają one żadnego innego czynnika wpływającego na wysokość realnych zysków z depozytów bankowych. Tymczasem parametrów jest znacznie więcej. Oczywiście przeglądając ranking lokat bankowych, czy też porównanie lokat, w sposób oczywisty inwestorzy kierują się głównie wysokością oprocentowania danej lokaty. Czy słusznie? Pozornie tak. Warto jednak zwracać uwagę na więcej czynników i kryteriów, które będą determinowały wybór tej konkretnej lokaty.

Wpływ na stopę zysku z inwestycji ma prócz samego oprocentowania przede wszystkim długość trwania lokaty, ale także typ oprocentowania oraz sposób naliczania odsetek. Wiele osób zapomina także o tym, że także sama inflacja decyduje o zyskach z lokat.

Zasada jest taka, że im dłuższy jest termin trwania umowy o lokatę, tym większe odsetki otrzymuje inwestor od zamrożonego kapitału. Oprocentowanie lokat o krótkim terminie trwania umowy z reguły jest więc niższe. – czasem nawet o kilka punktów procentowych. Nie jest to jednak sztywna reguła.

Typ oprocentowania a zysk z lokaty

Ogromnie ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stopy zwrotu z inwestycji w lokatę jest typ oprocentowania, a nie tylko jego wysokość. Oprocentowanie lokaty bankowej może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie lokat to jak sama nazwa mówi, stała stawka procentowa – przez cały czas trwania umowy. Zgodnie z tym założeniem, klient już na samym początku wie ile zysku przyniesie mu dana lokata. Oprocentowanie zmienne to nieco bardziej złożona kwestia. Początkowa wartość oprocentowania lokaty może bowiem się zmieniać. Wpływa na to ma wiele czynników, wśród których najważniejszą są decyzje rady Polityki Pieniężnej dotyczące wysokości stóp procentowych. Na pierwszy rzut oka stałe oprocentowanie może wydawać się bardziej atrakcyjne. Jednak przy dobrej koniunkturze na rynku, to oprocentowanie zmienne może się okazać bardzo atrakcyjne pod względem oferowanych zysków. Jednak w przypadku kiepskiej koniunktury na rynku, inwestor może ponieść nie tyle stratę, co może mniejsze niż zakładał zyski. Mogą być one mniejsze niż te ze stałego oprocentowania.

Co zrobić, aby lokata przyniosła spory zysk? Przede wszystkim trzeba bacznie obserwować rynek. Jeśli przez długi czas utrzymuje się niski poziom stóp procentowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wkrótce poziom zostanie przez RPP podniesiony, a tym samym to lokata ze zmiennym oprocentowaniem może być bardziej zyskowna.